Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Dzisiaj jest: 13 grudnia 2018

Obiekty rezydencjonalne

W krajobrazie architektonicznym naszego miasta, szczególne miejsce zajmują obiekty rezydencjonalne. Do nich należą: dwory, pałace, domy rezydencjonalne i wille. Ze względu na swoja wyjątkową wartość zabytkową i kulturową figurują one w gminnej ewidencji zabytków Łodzi, a najcenniejsze z nich wpisane są do rejestru zabytków.

Dziś do Państwa wglądu oddajemy ich zilustrowane zestawienie W opracowaniu pozostają kolejne. Obecnie zamieszczone w wykazach informacje mają charakter podstawowy. Zamiarem naszym jest ich sukcesywne poszerzanie tak aby w przyszłości każdy z obiektów posiadał rozbudowaną notę na swój temat. Baza taka da możliwość uzyskania najważniejszych informacji na temat tych dzieł architektury łódzkiej.