Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Dzisiaj jest: 13 grudnia 2018

Iluminacje w Łodzi


Rozwój nowoczesnych technologii produkcji źródeł światła i opraw oświetleniowych stwarza nowe możliwości kreowania otoczenia świetlnego nie tylko we wnętrzach, ale również w oświetleniu zewnętrznym. Obecnie w nocnej panoramie współczesnych miast dominuje oświetlenie uliczne oraz intensywne oświetlenie obiektów handlowych, biurowców czy reklam często zapominając o wyjątkowych miejscach, obiektach czy przestrzeniach publicznych, które na podkreślenie światłem jak najbardziej zasługują. Pozbawione iluminacji zabytki nikną w mroku.

Przy możliwościach współczesnej techniki oświetleniowej, ważną rolą iluminacji obiektów architektonicznych czy zespołów urbanistycznych jest przywołanie światłem ich widoku, znanego z dziennej panoramy miasta lub nowego wyglądu przez nas oczekiwanego. Odpowiednio dobrane światło, eksponując wybrane obiekty czy też elementy budynków, kształtuje nastrój, wpływa na podświadomość, tworząc zapamiętywany, nocny wizerunek miasta. Iluminacja może a właściwie powinna być wpisana w ogólny system oświetlenia miasta w tym oświetlenia ulicznego. Jest to możliwe i racjonalne rozwiązanie, szczególnie jeśli się weźmie pod uwagę energooszczędność stosowanych obecnie opraw i źródeł światła oraz możliwości techniczne.

Jednym z zadań zapisanych do realizacji na rok 2009 i 2010 przez Miejskiego Konserwatora Zabytków jest opracowanie „Programu iluminacji dla miasta Łodzi”. Jest to zadanie zasadne i oczekiwane przez nas wszystkich. Program iluminacji miasta pozwoli na sukcesywne i konsekwentne iluminowanie zarówno łódzkiego dziedzictwa kulturowego, jak i ważnych dla miasta przestrzeni publicznych, w tym placów, pomników, parków czy w końcu ulic i skwerów. Zamierzeniem jest wypracowanie programu iluminacji i realizowanie go etapowo, w sposób pozwalający na wskazanie i podkreślenie sylwety miasta w tym ważnych dla przestrzeni miejskich budynków i budowli. Do chwili obecnej z budżetu Miejskiego Konserwatora zabytków zrealizowane zostały iluminacje takich obiektów jak Bazylika Archikatedralna przy Piotrkowskiej, św. Franciszka, św. Wojciecha, św. Jerzego, św. Józefa, św. Kazimierza, św. Teresy, Cerkiew Aleksandra Newskiego, kościół ewangelicko – augsburski św. Mateusza, Pałac Poznańskiego czy Rektorat Politechniki Łódzkiej w Parku Klepacza.

W następnych latach planowane są kolejne inwestycje związane z iluminacją dziedzictwa kulturowego Łodzi. Świadome operowanie sztucznym światłem pozwala na wydobycie obiektu z ciemności, podkreśla jego walory, powoduje, że podnosimy głowy i sprawia, że sam zabytek oddziałuje na nas, dostarczając nowych wrażeń i pokazując elementy wystroju architektonicznego, których w ciemnościach nie bylibyśmy w stanie zauważyć. Odpowiednio iluminowane budowle zabytkowe, ulice i ciągi widokowe stają się wieczorem charakterystycznymi, łatwo rozpoznawalnymi miejscami, będącymi jednocześnie ważnymi punktami w tkance miasta. Realizacja iluminacji obiektów jest zadaniem szczególnym zarówno w fazie przygotowania projektu jak i w fazie budowy. Opracowanie projektu iluminacji wiąże się z koniecznością oceny szeregu uwarunkowań, mających wpływ na ostatecznie przyjęte rozwiązania techniczne. Najogólniej ujmując, zagadnienie to obejmuje ocenę aspektów estetycznych ale również, a może przede wszystkim techniczno-ekonomicznych. Kryteria techniczno-ekonomiczne dotyczą doboru odpowiednich źródeł światła i opraw oświetleniowych, miejsc i sposobu ich montażu bez negatywnego wpływu dla wyglądu obiektu, zasilania, sterowania jak również finansowania oświetlenia czy uwarunkowania lokalizacyjne, własnościowe, uzbrojenie terenu, możliwość finansowania inwestycji w odniesieniu do opłat miesięcznych za pobór energii.