Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Dzisiaj jest: 13 grudnia 2018

Jak uzyskać opinię konserwatorską

Wszystkie wnioski należy składać w kancelarii:
 • Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków UMŁ,
  Łódź, ul. Piotrkowska 104, pokój 360 III piętro,
  tel.: +48 42 638 47 49.

Szczegółowych informacji udziela:
 • Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków
  Oddział Ochrony Zabytków
  Łódź, ul. Piotrkowska 113, II piętro
  sekretariat: +48 42 638 43 33

Opinie konserwatorskie:
 • Informacje o statusie obiektu, tj. czy figuruje on w rejestrze zabytków, bądź w ewidencji zabytków Miasta Łodzi.
  Wymagane dokumenty:
  1. Podanie z prośbą o informację (wniosek można złożyć w formie elektronicznej);

 • Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych: koncepcji architektoniczno-konserwatorskiej oraz projektów kolorystyki dotyczących wszelkich prac konserwatorsko-remontowych, adaptacyjnych i przebudowy / rozbudowy prowadzonych przy obiektach ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
  Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony wniosek,
  2. Załączniki: Projekt koncepcyjny planowanych prac remontowych, adaptacyjnych lub przebudów (wniosek można złożyć w formie elektronicznej);

 • Opiniowanie dotyczące renowacji bądź wymiany stolarki okiennej
  Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony wniosek,
  2. Załączniki: Fotografia elewacji z istniejącą stolarką okienną.

 • Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych pod względem konserwatorskim na etapie poprzedzającym decyzję o warunkach zabudowy terenu.
  Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony wniosek,
  2. Załączniki: Mapa do celów lokalizacyjnych (wniosek można złożyć w formie elektronicznej);

 • Przyjmowanie zawiadomień:
  1. o złym stanie technicznym obiektu,
  2. o odkryciu zabytkowego wystroju na elewacjach budynku oraz we wnętrzach (polichromie, oryginalna kolorystyka, sztukaterie, mozaiki, witraże, piece kaflowe itp.);

 • Wytyczne konserwatorskie określające sposób korzystania oraz zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być prowadzone w obiektach ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
  Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony wniosek (wniosek można złożyć w formie elektronicznej).

Pobierz wniosek: