Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Dzisiaj jest: 13 grudnia 2018

Łódzkie detale architektoniczne

Różnorodność detalu architektonicznego i jego bogactwo stanowią cechę charakterystyczną łódzkich kamienic, powstałych w II połowie XIX w. oraz u początku wieku XX. Ornamentyka fasadowa zaczęła wtedy odgrywać dominującą rolę jako pryncypialny składnik tzw. kostiumu stylistycznego budowli, na który składał się zespół motywów zdobniczych precyzujących jej styl historyczno-architektoniczny. Wyjątkowa plastyka obiektów omawianego okresu jest integralnym elementem wyposażenia przestrzeni publicznej miasta i w istotnym zakresie kształtuje jego obraz, uwypuklając tym samym tożsamość Łodzi za czasów największej świetności.

Charakterystyka stylowa centrum miasta reprezentowana jest przede wszystkim przez dwa nurty: historyzm oraz secesję. Pierwszy z nich dominuje w architekturze II połowy XX w. i występuje zarówno w małomiasteczkowej i wielkomiejskiej kamienicy jak i w miejskim pałacu. Zdobienie architektoniczne fasady z okresu historyzmu odwołuje się głównie do stylów takich jak: renesans, barok i rokoko, nierzadko łącząc w eklektyczny sposób wszystkie trzy tendencje.

Przytoczone przykłady detali architektonicznych są elementami najbardziej identyfikującymi ulice Łodzi. Ich specyficzna estetyka oraz bogactwo stylistyczne są jednym z naczelnych elementów komponujących interesującą tożsamość miasta.