Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Dzisiaj jest: 13 grudnia 2018

„Przywróćmy blask Piotrkowskiej”

Zgodnie z Zarządzeniem  Nr 2576/V/08 z dnia 24 listopada 2008 r. oraz Zarządzeniem Nr 3721/V/09 z dnia 12 listopada 2009 r. Prezydenta Miasta Łodzi.

Celem konkursu jest propagowanie ulicy Piotrkowskiej jako reprezentacyjnego fragmentu Łodzi oraz mobilizacja mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji do podejmowania prac związanych z podniesieniem walorów estetycznych budynków i witryn. Rozpisanie konkursu jest jednym z działań zapisanych w „Strategii dla ulicy Piotrkowskiej”.

Jak przywrócić blask ulicy Piotrkowskiej? M.in. dbając o wygląd elewacji kamienic, witryn i podwórzy, które mieszczą się na reprezentacyjnej ulicy. Miasto chce zachęcić właścicieli posesji do remontów budynków, które mieszczą się na odcinku od pl. Wolności do al. Piłsudskiego. W tym celu już po raz drugi został zorganizowany konkurs „Przywróćmy blask Piotrkowskiej”.

Tym razem do wyboru mamy trzy kategorie: do zeszłorocznych - najlepiej zagospodarowanej witryny i najlepiej wykonanego tegorocznego remontu budynku, dodano najlepiej zagospodarowane podwórze.

A jest o co powalczyć, ponieważ zwiększono pulę nagród. Zwycięzca w kategorii „witryna roku” otrzyma 5 tys. zł, w kategorii „elewacja roku” – 60 tys. zł, a za „podwórze roku” – 40 tys. zł.

Regulamin konkursu
Konkurs propaguje estetykę, czystość i porządek budynków i witryn położonych na odcinku ulicy Piotrkowskiej od Pl. Wolności do Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego / Mickiewicza.
Przyczynia się do kształtowania postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek Miasta oraz służy propagowaniu i podniesieniu rangi ulicy Piotrkowskiej – reprezentacyjnego fragmentu miasta Łodzi. Rozpisanie Konkursu jest jednym z działań zapisanych w „Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020”. Popularyzacja postaw właścicieli i najemców lokali dbających o porządek i zapewniających podniesienie walorów estetycznych  budynków i witryn pomoże w aktywizacji innych podmiotów.

Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje z chwilą złożenia karty zgłoszenia wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu do dnia 4 grudnia br. w kancelarii Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, III piętro p. 360 w godzinach pracy urzędu.