Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Dzisiaj jest: 13 grudnia 2018

Wojewódzki Konserwator Zabytków

Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków:
  • wykonywanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa dla obiektów objętych gminną i wojewódzką ewidencją zabytków
  • występowanie z wnioskami o objęcie prawną ochroną konserwatorską wybranych obiektów i obszarów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków
  • udzielanie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych właścicielom bądź posiadaczom zabytków wpisanych do rejestru zabytku (z głosem doradczym wojewódzkiego konserwatora zabytków)
  • konsultacje konserwatorskie w trakcie realizacji prac prowadzonych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków będących własnością gminy Łódź
  • wspólne odbiory prac prowadzonych (przez miejskie i wojewódzkie służby konserwatorskie) przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków