Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Dzisiaj jest: 13 grudnia 2018

Cmentarze

Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej

Stary Cmentarz – panteon wybitnych i zasłużonychdlamiasta postaci, wraz z bogactwem zabytkowych form nagrobnych pozostaje pod szczególną opieką władz miejskich. W trosce o Stary Cmentarz jako bezcenne dziedzictwo kulturowe Łodzi, z budżetu miasta sfinansowano prace konserwatorskie i restauratorskie mające na celu ratowanie zagrożonych pomników nagrobnych, a tym samym przywracanie i utrwalanie pamięci o znanych Łodzianach, na kwotę ponad 2 500.000,00 zł. Do 2004 r. prace konserwatorskie prowadzone na cmentarzu były finansowane z budżetu miasta Łodzi w ramach zadań realizowanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków od 2004 r. na podstawie konkursu ofert o dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi. Nad realizacją prac nadzór i opiekę sprawują miejskie służby konserwatorskie.

W listopadzie 2009 r. przed Urzędem Miasta Łodzi była prezentowana wystawa plenerowa zdjęć znanego łódzkiego fotografika Andrzeja Wacha przygotowana na zlecenie Miejskiego Konserwatora Zabytków, z tekstem Marzeny Otto - pracownika Oddziału Ochrony Zabytków UMŁ. Wystawa ukazywała specyfikę i bogactwo form nagrobnych łódzkiej nekropolii, a także przedstawiała te spośród wielu cennych pomników, które zostały poddane specjalistycznym zabiegom konserwatorskim z budżetu miasta Łodzi pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Należą do nich przede wszystkim monumentalne kaplice i mauzolea, których wielkość, ustawicznie pogarszający się stan zachowania oraz złożona problematyka konserwatorska wymagają dużego zaangażowania i doświadczenia konserwatorów dzieł sztuki oraz znacznych nakładów finansowych w kilkuletnich etapach.

Ratowanie zabytków Starego Cmentarza to idea wspólna także dla Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem oraz Fundacji na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera, jak również mieszkańców miasta, którzy z niezwykłą ofiarnością podczas dorocznych kwest w dniu 1 listopada przyczyniają się do współfinansowania prac przywracających dawny blask i świetność wielu zabytkowym nagrobkom.