Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Dzisiaj jest: 13 grudnia 2018

Społeczny opiekun

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.) starosta ustanawia społecznych opiekunów zabytków na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Prezydent Miasta Łodzi doceniając aktywność mieszkańców Łodzi w kwestii ochrony historycznej tkanki architektonicznej oraz pragnąc zachęcić do dialogu wszystkich, którym los zabytków naszego miasta nie jest obojętny, jak również mając na uwadze upowszechnianie wiedzy o zabytkach ustanowił  społecznych opiekunów zabytków.

 1. Pana Wiesława Kaczmarka - Zarządzeni Nr 4127/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 czerwca 2006 r.
  Pan Wiesław Kaczmarek – od wielu lat współpracuje z wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Znany jest jako społecznik, autor wieli opracowań i artykułów z zakresu ochrony zabytków. Przez długi czas był prezesem Łódzkie Oddziału TOnZ, od roku 2007 jest Prezes TonZ. Jest także członkiem Polskiego Komitetu ICOMOS. Współtworzył Fundację Księży Młyn, gdzie był m.in. współorganizatorem Pikniku Świętojańskiego 2002 na Księżym Młynie. Zainicjował powołanie Fundacji na rzecz ratowania Kaplicy Scheiblera. W rku 2008 został powołany do Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i dziedzictwa Narodowego.
 2. Pana Jakuba Polewskiego - Zarządzenie Nr 2911/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 marca 2009 r.
  Pan Jakub Polewski od kilku lat działa czynnie w zakresie społecznej opieki nad zabytkami, min jako członek społecznego Zespołu ds. opracowania Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej, redaktor i współautor projektu „Europejski Tramwaj Kultury 2016. Rozwiązanie komunikacyjne na Rzecz rewitalizacji funkcjonalnej Ulicy Piotrkowskiej”, koordynator projektu „Czerwona Księga”, współorganizator akcji „ Zapalmy znicz łódzkim synagogom” i wielu innych.
 3. Pana Jakuba Tarkę - Zarządzenie Nr 2983/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 kwietnia 2009r.
  Pan Jakub Tarka jest członkiem  Klubu Miłośników Starych Tramwajów – organizacji , która zajmuje się  z dużym zaangażowaniem zabytkami techniki, jakimi są zarówno tabor tramwajowy, jaki i relikty urządzeń trakcyjnych, przystanki, zajezdnie. Pan Jakub Tarka uczestniczył w pracach remontowych historycznych wagonów tramwajowych. Współtworzył  Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK – Łódź. Był również współorganizatorem imprez tematycznych związanych z zabytkami techniki oraz historią łódzkiej komunikacji – przedsięwzięć o dużych wartościach popularyzatorskich.
 4. Pana Jakuba Zasinę – Zarządzenie Nr 4553/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 lipca 2010 r. Pan Jakub Zasina od kilku lat działa aktywnie na polu związanym z ochroną dziedzictwa kulturowego. Był inicjatorem i współorganizatorem cyklu szkoleń dla uczniów w Starych Skoszewach – przedsięwzięcia o dużych wartościach popularyzatorskich. Jako wolontariusz współpracuje z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 5. Pana Mirosława Zbigniewa Wojalskiego – Zarządzenie Nr 4552/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 lipca 2010 r. Pan Mirosław Zbigniew Wojalski jest członkiem założycielem łódzkiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i długoletnim wiceprezesem zarządu oddziału. Swą wiedzę o dziejach i zabytkach Łodzi Pan Wojalski propaguje podczas odczytów i wycieczek oraz pisząc i wydając ksiązki o tej tematyce. Od 1990 r. prowadzi Widzewską Galerię Ekslibrysu. Za swoje działania Pan Zbigniew Wojalski został uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz Odznaką Zasłużony działacz Kultury.
 6. Pana Adama Brajtera – Zarządzenie Nr 181/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 lutego 2011 r. Pan Brajter jest członkiem łódzkiego oddziału towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Działa także w ramach inicjatyw obywatelskich, m.in. w Stowarzyszeniu Fabrykancka. Zaangażował się także w akcję czyszczenia Łodzi z ulotek i plakatów, projekt „100 kamienic”, piknik sąsiedzki na ul. Kamińskiego oraz akcje w obronie wyburzanych budynków. Pan Brajter jest także autorem wielu materiałów filmowych dotyczących naszego miasta.
 7. Pana Michała Chylaka – Zarządzenie nr 182/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 lutego 2011 r. Pan Michał Chylak jest członkiem Klubu Miłośników starych tramwajów a także współpracuje z Fundacją Polskich Kolei Wąskotorowych opiekującą się Rogowską Koleją Wąskotorową. Jest także licencjonowanym miejskim przewodnikiem turystycznym. Był również współorganizatorem kilku imprez tematycznych związanych cz zabytkami techniki oraz historia łódzkiej komunikacji.
 8. Panią Mirosławę Firmowską – Milewską - Zarządzenie nr 183/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 lutego 2011 r. Pani Mirosława Firmowska – Milewska jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Instruktorem Krajoznawstwa Polski PTTK, a także Instruktorem Ochrony Przyrody. Wiedze o zabytkach Łodzi propaguje w śród młodzieży oraz podczas licznych odczytów i wycieczek. Jest także organizatorką imprez i wydarzeń związanych z dziejami i zabytkami Łodzi.
 9. Panią Agatę Górę - Zarządzenie nr 184/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 lutego 2011 r. Pani Agata Góra jest członkiem oddziału łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Jest także Instruktorem Krajoznawstwa Polski PTTK oraz inicjatorką ustanowienia ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczo-Turystycznej PTTK „Szlakami Architektury w Polsce”.
 10. Pana Krzysztofa Górę – Zarządzenie Nr 185/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 lutego 2011 r. Pan Krzysztof Góra jest członkiem oddziału łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz Instruktorem Krajoznawstwa Polski PTTK jak również inicjatorem ustanowienia ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczo-Turystycznej PTTK „Szlakami Architektury w Polsce”.
 11. Pana Jana Jarosława Zienkiewicza – Zarządzenie Nr 186/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 lutego 2011 r. Pan Zienkiewicz jest członkiem założycielem i pierwszym prezesem oddziału łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Obecnie również pełni funkcję prezesa oddziału łódzkiego TonZ. Był organizatorem wielu wydarzeń związanych z dziejami i zabytkami Łodzi. W latach 1960 -1986 był społecznym opiekunem zabytków PTTK. Za swoje działania społeczna Pan Zienkiewicz został uhonorowany złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”.
 12. Panią Alicję Marię Dobruchowską - Zarządzenie Nr 655/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 maja 2011 r. Pani Alicja Dobruchowska od lat 80. XX w. bardzo aktywnie działa na polu związanym z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacją wiedzy o naszym mieście szczególnie jako propagatorka idei "małych ojczyzn".Jest członkiem TOnZ oraz działającego na Księzym Młynie  Stowarzyszenia Adsumus.
 13. Panią Mirosławę Kazimierę Koperniak - Siedlanowską - Zarządzenie Nr 656/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 maja 2011 r. Pani Siedlanowska Od kilkunast lat jest członkiem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami a za swą działalność została odznaczano Srebrną Odznaką Za Opiekwę nad Zabytkami. Swoja wiedzą o dziejach i zabytkach Łodzi Pani Siedlanowska propaguje  podczas licznych spotkań z mieszkańcami, konferencji, odczytów i wycieczek.
 14. Pana Marka Krzysztofa Sobieszczańskiego - Zarządzenie Nr 657/VI/11 Prezydenta Miasta łodzi z dnia 13 maja 2011 r. Pan Marek Sobieszczanski od ponad trzydziestu lat aktywnie działa na polu związanym z turystyką, ochroną dziedzictwa kulturowego i popularyzacją wiedzy o naszym mieście. jest członikem PTTK a obecnie prezesem Oddziału PTTK Łódź - Polesie.  Jest także organizatorem wielu imprez  i wydarezń popularyzatorskich, podnoszacych poziom społecznej świadomości o dziejach Łodzi.

Do zadań społecznego opiekuna zabytków należy współpraca z miejskimi i wojewódzkim służbami konserwatorskimi oraz działania mające na celu popularyzowanie i szerzenie wiedzy z zakresu ochrony zabytków.